Arbrealettres

Poésie

Posts Tagged ‘plan’

DEUXIÈME RETOUCHE A L’ANGOISSE (Daniel Boulanger)

Posted by arbrealettres sur 26 octobre 2022Homme-perdu-barque-film

DEUXIÈME RETOUCHE A L’ANGOISSE

Sur le plan de la mer et du ciel
dont les lumières s’encastrent
jusqu’à s’évanouir
une barque tremble
pareille à l’interrogation de l’homme
au large du bonheur

(Daniel Boulanger)

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Poème d’avant la mort (Hyujong)

Posted by arbrealettres sur 19 octobre 2022Illustration
    
Poème d’avant la mort

Mille plans, dix mille calculs,
Sur le brasero, un flocon de neige.
Un buffle d’argile va sur l’eau,
Terre et ciel, l’espace vide se déchire.

(Hyujong)

 

Recueil: Ivresse de brumes, griserie de nuages
Traduction: Ok-sung / Anne Baron / Jean-François Baron
Editions: Gallimard

Posted in méditations, poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Finalement tout semblait superflu (Nilavronill Shoovro)

Posted by arbrealettres sur 17 mars 2022Illustration: Nicole Senlis    
    
Poem in French, English, Spanish, Dutch and in Albanian, Arabic, Armenian, Bangla, Bosnian, Catalan, Chinese, Farsi, Filipino, German, Greek, Hebrew, Hindi, Icelandic, Indonesian, Irish (Gaelic), Italian, Japanese, Kiswahili, Kurdish, Macedonian, Malay, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Sardinian, Serbian, Sicilian, Swedish, Tamil

Painting by Nicole Senlis, France

Poem of the Week Ithaca 718,

NILAVRONILL SHOOVRO, L’Inde, India

– All translations are made in collaboration with Germain Droogenbroodt –

***

Finalement tout semblait superflu,
nos caprices, nos soucis,
nos mots de tous les jours
virevoltant entre
les quatre coins de toute affaire statutaire.

Finalement tout était
aussi prévisible que le dénouement
d’un drame bien travaillé,
si bien que nos mots restaient muets
comme le désert fatigué
après le plus long jour de l’année.

Finalement tout nous chassait
vers la frange des mots,
échangés entre nos débats,
nos plans secrets,
nos mensonges à travers l’histoire
de guerre et de paix que déploie le temps.

(Nilavronill Shoovro)

Inde
Traduction Germain Droogenbroodt – Elisabeth Gerlache

***

In the end everything seemed
to be superfluous,
our whims, our worries,
our everyday words
whirling in between
the four corners of any statutory affairs

in the end everything was
so predictable like the unfolding
of any well-rehearsed drama
that our words became silent
like the tired desert
after the longest day of the year

in the end everything pushed
us to the edge of the words,
we exchanged in between our debates,
our secret plans,
our lies along the history
of war and peace unfolding the time

NILAVRONILL SHOOVRO, India

***

Al final todo parecía
ser superfluo,
nuestros caprichos, nuestras preocupaciones,
nuestras palabras cotidianas
que se arremolinan entre
las cuatro esquinas de cualquier asunto estatutario

Al final todo era
tan predecible como el desarrollo
de cualquier drama bien ensayado
que nuestras palabras se callaron
como el/un desierto cansado
después del día más largo del año

Al final todo nos empujó
hasta el borde de las palabras
que intercambiamos entre nuestros debates,
nuestros planes secretos,
nuestras mentiras a lo largo de la historia
de la guerra y la paz desplegando el tiempo

NILAVRONILL SHOOVRO, India
Traducción Germain Droogenbroodt – Rafael Carcelén

***

Uiteindelijk leek alles
overbodig te zijn,
onze grillen, onze zorgen,
onze alledaagse woorden
wervelend tussen
de vier hoeken van alle statutaire zaken

Uiteindelijk was alles
zo voorspelbaar als de ontknoping
van een goed ingestudeerd drama,
zodat onze woorden verstomden
als de vermoeide woestijn
na de langste dag van het jaar

Uiteindelijk stootte alles
ons naar de rand van de woorden,
die we uitwisselden tussen onze debatten,
onze geheime plannen,
onze leugens doorheen de geschiedenis
van oorlog en vrede die de tijd ontvouwt.

NILAVRONILL SHOOVRO, Indië
Vertaling Germain Droogenbroodt

***

FJALËT

Në fund gjithçka dukej
që ishte e tepërt,
tekat, shqetësimet tona,
fjalët tona të përditshme
që shtjelloheshin mes
katër qosheve të çdo çështjeje statutore

në fund gjithçka ishte
aq e parashikueshme si shpalosja
e një drame të përgatitur mirë
sa fjalët tona u bënë të heshtura
si shkretëtira e lodhur
pas ditës më të gjatë të vitit

në fund çdo gjë na shtyu
deri në cep të fjalëve,
që shkëmbyem midis debateve,
planeve sekrete,
gënjeshtrave tona përgjatë historisë
së luftës dhe paqes në një kohë pa limit

NILAVRONILL SHOOVRO, Indi
Përktheu: Irma Kurti
Translated into Albanian: Irma Kurti

***

فِي النِّهَايَةِ يَبْدُو كُلَّ شَيْءٍ غَيرُ ضَرُورِي
نَزَوَاتِنَا، هُمُومِنا ، كَلِمَاتِنَا اليَومِيَّةِ
تَدُورُ حَولَ مُمَارَسَاتِ سُلُطَاتِنَا القَانُونِية

فِي النِّهَايَةِ كَانَ كُلُ شَيْءٍ مُتَوقَعًا جِدًا
مِثْلَ عَرْضِ حَلَقَاتِ دَرَامَا تَمَّ التَّدَرُبُ عَلِيهَا جَيدًا
لِدَرَجَةِ أَنَّ كَلِمَاتِنَا أَصْبَحَتْ صَامِتَةً مِثْلَ الصَّحَراَءِ المتْعَبَةِ
بَعْدَ أَطْولِ يَوْمِ فِي السَّنَة.

فِي النِّهَايَة دَفَعْنَا كُلَ شَيءٍ إِلَى حَافَّةِ الكَلِمَاتِ
تَبَادَلْنَا مُنَاقَشَاتِنَا وَخُطَطُنَا السِّرِيَّة وَأَكَاذِيبِنَا
عَلَى امْتِدَادِ تَارِيخِ الحَرْبِ وَالسَّلاَمِ
الذِي بَدَأَ فِي ذَلِك الوَقْت.

نيلا فرونيل شوفرو (NilavroNillShoovro)، الهند
ترجمة للعربية: عبد القادر كشيدة
Translated into Arab by Mesaoud Abdelkader

***

Վերջում ամեն բան թվում է ավելորդ.
մեր քմահաճույքները, անհանգստությունները
ամենօրյա խոսքերը, որ պտտվում են
մեր օրինական գործերի
չորս անկյունների միջև
վերջում ամեն բան այնքան կանխատեսելի էր,

ինչպես լավ փորձված դրամայի բացահայտումը
և մեր խոսքերը դարձան լռություն
ինչպես հոգնած անապատը
տարվա ամենաերկար օրվանից հետո
վերջում ամեն ինչ հրում է մեզ դեպի բառերի եզրը,
մենք մանրացանք մեր բանավեճերի,

գաղտնի ծրագրերի, մեր ստերի միջև,
որ բացահայտում է ժամանակը
պատերազմի և խաղաղության
պատմության ընթացքում:
:
Նիլավրոնիլ Շուվրո, Հնդկաստան
Հայերեն թարգմանությունը Արմենուհի Սիսյանի
Translated into Armenian by Armenuhi Sisyan

***

সবশেষে মনে হল সবকিছুই
যেন বাহুল্য পূর্ণ,
আমাদের আকস্মিক খেয়াল, আমাদের ভাবনা,
আমাদের প্রতিদিনের শব্দমালা
ঘূর্ণমান যেকোনো
সংবিধিবদ্ধ নিয়মের চার কোন এর মাঝে

অবশেষে সবকিছুই ছিল
তো অনুমেয় যেন প্রসারিত
যে কোন নাটকের উচ্চ -মহড়ার মত
যে আমাদের শব্দমালা হয়ে গেল নিরব
অবসন্ন মরুভূমির মতো
বছরের দীর্ঘতম বড় দিনের পর

উপসংহারে সবকিছুই প্রেরণা দেয়
আমাদের শব্দমালার প্রান্তসীমায়,
আমাদের বিতর্ক এর মধ্য দিয়ে আমরা বিনিময় করি,
আমাদের নিগূঢ় অভিসন্ধি,
ইতিহাসের পাশাপাশি আমাদের অসত্য গুলি
যুদ্ধ আর শান্তির ভাঁজ আরও প্রকাশ করে সময়

নীলাভ্রনীল শুভ্র, ভারত
Bangla Translation: Tabassum Tahmina Shagufta Hussein

***

Na kraju je sve izgledalo
biti suvišan,
naši hirovi, naše brige,
naše svakodnevne reči
vrteći se između
četiri ugla bilo kojih statutarnih poslova

na kraju je sve bilo
tako predvidljiv poput raspleta
bilo koje dobro uvježbane drame
da su naše reči utihnule
kao umorna pustinja
nakon najdužeg dana u godini

na kraju je sve gurnulo
nas do ruba riječi,
razmenjivali smo se između naših debata,
naši tajni planovi,
naše laži duž istorije
rata i mira koji se odvija u vremenu

NILAVRONILL SHOOVRO, India
Translation in Bosnian: Mait Corbic

***

Al final tot semblava
ser superflu,
els nostres capritxos, les nostres preocupacions,
les nostres paraules quotidianes
girant entremig
dels quatre racons de qualsevol assumpte estatutari

al final tot va ser
tan previsible com el desenvolupament
de qualsevol drama ben assajat
fins al punt que les nostres paraules es van silenciar
com el desert cansat
després del dia més llarg de l’any

al final tot ens empeny
al límit de les paraules,
vam intercanviar entretant els nostres debats,
els nostres plans secrets,
les nostres mentides al llarg de la història
de la guerra i la pau desplegant el temps

NILAVRONILL SHOOVRO, Índia
Traducció al català: Natalia Fernández Díaz-Cabal

***

最后一切似乎
都是多余的,
我们的妙想,我们的担忧,
我们的日常用语
旋转在任何法定
事务的四个角落之间

最后一切都是那么
的意料之中就像正在展演的
任何排练好的戏剧
我们的话语就像疲惫的
沙漠在一年中最长的一天
之后变得沉默

最后一切都促使
我们到达了文字的边缘,
我们在辩论之间交换意见,
我们的秘密计划,
我们正展现时代的
和平与战争的历史中的谎言

原作:印度 尼拉夫诺· 尼俄·胥夫诺
汉译:中国 周道模 2022-2-5
Translated into Chinese by Willam Zhou

***

آخر هرچیزی
اطناب آمیز است،
کلمات هر روزه‌ی مان
چرخیدن در بین
چهارگوشه‌ی امور قانونی
و در آخر هرچیزی
قابل پیش‌بینی بود مانند انجام
یک نماشی به خوبی اجرا شده
که کلماتمان به سکوت تبدیل شد
چون کویری خسته
بعد از طولانی‌ترین روز سال
در پایان همه چیز ما را
به لبه‌ی کلمات راند
ما نقشه‌های محرمانه‌مان را
بین کلمات رد و بدل کردیم
دروغ‌هایمان در طول تاریخ
جنگ و صلح زمان را آشکار می‌کند.

نیلاورونیل شوورو، هندوستان
ترجمه از سپیده زمانی
Translated into Farsi by Sepideh Zamani

***

Sa katapos-tapusan ang lahat ay tila
sobrang kalabisan,
ang ating mga kapritso, mga alalahanin,
ang ating mga kataga bawat araw
ng umiikot sa pagitan
ng apat na sulok ng anumang gawaing ayon sa batas

Sa huli ang lahat ay ay
madaling malaman tulad ng paglalahad
ng anumang dramang mahusay ang pagkakaensayo
na ang ating mga pananalita ay naging tahimik
tulad ng pagod na disyerto
pagkatapos ng pinakamahabang araw ng taon

sa huli ang lahat ay itinulak
tayo sa hangganan ng mga salita,
nagpalitan tayo sa gitna ng ating pagtatalo
ng ating mga lihim na plano,
mga kasinungalingan ng nagdaang kasaysayan
patungkol sa digmaan at kapayapaang nilahad ng panahon.

NILAVRONILL SHOOVRO, India
Translation into Filipino Language by Eden Soriano Trinidad

***

Am Ende schien alles
überflüssig zu sein,
unsere Launen, unsere Sorgen,
unsere alltäglichen Worte
schwirrend zwischen
den vier Ecken der gesetzlichen Vorschriften

Am Ende war alles
so vorhersehbar wie die Entfaltung
eines gut geprobten Dramas
dass unsere Worte verstummten
wie die müde Wüste
nach dem längsten Tag des Jahres

Am Ende drängte alles
uns bis an den Rand der Worte,
die wir zwischen unseren Debatten austauschten,
unsere geheimen Pläne,
unsere Lügen entlang der Geschichte
von Krieg und Frieden, die die Zeit entfaltet.

NILAVRONILL SHOOVRO, Indien
Übersetzung Germain Droogenbroodt – Wolfgang Klinck

***

Τελικά όλα μοιάζουν
να `ναι περιττά.
Τα κέφια μας, οι ανησυχίες
τα καθημερινά μας λόγια
που στριφογυρίζουν ανάμεσα
στις τέσσερις γωνίες στατικότητας

τελικά όλα ήταν
τόσο προβλεπόμενα
όσο η εξέλιξη ενός
καλογραμμένου δράματος που
τα λόγια μας αποσιωπήθηκαν
σαν κουρασμένη έρημος
τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου

τελικά όλα μας έσπρωξαν
στις άκρες των λέξεων
διαφωνίες που ανταλλάξαμε
τα μυστικά μας σχέδια
τα ψέμματα μας στην ιστορία
πολέμου και ειρήνης που εξελίσσεται
μέσα στο χρόνο στο χρόνο

NILAVRONILL SHOOVRO, India
Μετάφραση Μανώλη Αλυγιζάκη
Translated into Greek by Manolis Aligizakis

***

בַּסּוֹף הַכֹּל נִרְאֶה
מְיֻתָּר,
גַּחֲמוֹתֵינוּ, דַּאֲגוֹתֵינוּ,
מִלּוֹת הַיּוֹמְיוֹם שֶׁלָּנוּ
מִסְתַּחְרְרוֹת בֵּין
אַרְבַּע הַפִּנּוֹת שֶׁל פַּרְשִׁיָּה חֻקָּתִית כָּלְשֶׁהִי

בַּסּוֹף הַכֹּל הָיָה
כָּל כָּךְ צָפוּי כְּמוֹ הִתְרַחֲשׁוּתָהּ
שֶׁל דְּרָמָה מְתֻרְגֶּלֶת הֵיטֵב
שֶׁהַמִּלִּים שֶׁלָּנוּ הָפְכוּ דּוֹמְמוֹת
כְּמוֹ הַמִּדְבָּר הֶעָיֵף
אַחֲרֵי הַיּוֹם הָאָרֹךְ בְּיוֹתֵר בַּשָּׁנָה

בַּסּוֹף הַכֹּל דָּחַף
אוֹתָנוּ לִקְצֵה הַמִּלִּים,
הֶחֱלַפְנוּ בֵּין הַדִּיּוּנִים שֶׁלָּנוּ,
תָּכְנִיּוֹתֵינוּ הַסּוֹדִיּוֹת,
הַשְּׁקָרִים שֶׁלָּנוּ לְאֹרֶךְ הַהִסְטוֹרְיָה
שֶׁל מִלְחָמָה וְשָׁלוֹם שֶׁפּוֹרְשִׂים אֶת הַזְּמַן

NILAVRONILL SHOOVRO

תרגום מאנגלית לעברית: דורית ויסמן
הציור של: Nicole Senlis, France
תרגום מאנגלית לעברית: דורית ויסמן
Translated into Hebrew by Dorit Weisman

***

अंत में सब कुछ बेमानी लग रहा था,
हमारी सनक, हमारी चिंताएं,
हमारे रोजमर्रा के शब्द के
बीच में घूमना
किसी भी वैधानिक मामलों के चार कोने

अंत में सब कुछ था
खुलासा की तरह इतना अनुमानित
किसी भी अच्छी तरह से रिहर्सल
किए गए नाटक के,
कि हमारे शब्द खामोश हो गए
थके हुए रेगिस्तान की तरह
साल के सबसे लंबे दिन के बाद

अंत में सब कुछ धकेल दिया है
हमें शब्दों के किनारे तक,
जिसे हमने अपनी बहसों के बीच
आदान-प्रदान किया,
हमारी गुप्त योजनाएँ,
इतिहास के साथ हमारा झूठ
युद्ध और शांति का
जो समय के साथ सामने आ रहा था l

निलवरोनिल शूवरो, भारत
ज्योतिर्मय ठाकुर द्वारा हिंदी अनुवाद l
Hindi translation by Jyotirmaya Thakur.

***

Að lokum virtist öllu ofaukið,
dyntum okkar, áhyggjunum,
hvunndagsorðunum
sem þyrlast inn á milli
fjögurra horna dómsmálanna

að lokum var allt
svo fyrirsjáanlegt eins og flétta
í vel æfðu leikriti
að orð okkar urðu þögul
eins og örþreytt eyðimörk
eftir lengsta dag ársins

að lokum ýtti allt
okkur að ystu mörkum orðanna,
sem við skiptumst á milli deilna,
leynilegra áforma,
lyganna í rás sögunnar
um stríð og frið sem leiðir tímann fram

NILAVRONILL SHOOVRO, Indlandi
Þór Stefánsson þýddi
Translated into Icelandic by Thor Stefansson

***

Pada akhirnya semua tampak
menjadi berlebihan,
keinginan kita, kecemasan kita,
setiap hari ujaran-ujaran
saling berkelindan
empat sudut dari setiap urusan tertentu

akhirnya segala sesuatu
dapat ditebak seperti hal yang sedang berlangsung
dari setiap drama yang dilatih dengan baik
bahwa ujaran-ujaran kita menjadi senyap
seperti gurun yang lelah
setelah hari terpanjang dalam tahun ini

akhirnya semua mendesak
kita ke ujung kata,
kita bertukar antara perdebatan,
rencana rahasia kita,
terbentang sepanjang sejarah
perang dan perdamaian dengan berlangsungnya waktu

NILAVRONILL SHOOVRO, India
Translated into Indonesian by Lily Siti Multatuliana

***

Sa deireadh
bhí gach rud ar nós cuma liom,
ár spadhair, ár mbuaireamh,
ár mbriathra díchéillí
ag síobadh ina chuaifeach
ó thor go tom.

Sa deireadh bhí an saol
mar a bheadh seanscéal caite,
dráma gan iontas,
léiriú gan spleodar,
fásach focal,
leadrán síoraí.

Sa deireadh díbríodh sinn
go himeall na brí,
turas in aisce,
stair gan toradh,
sinn ag siúl go bacadh
ó ní go neamhní

NILAVRONILL SHOOVRO, an India
Aistrithe go Gaeilge ag Rua Breathnach
Translated into Irish (Gaelic) by Rua Breathnach

***

Alla fine ogni cosa sembra
essere superflua,
i nostri capricci, le preoccupazioni,
le parole di ogni giorno
che girano vorticose
fra i quattro angoli di ogni questione legale

alla fine ogni cosa era
così prevedibile come lo svolgimento
di un drama ben preparato
così che le nostre parole divennero silenzio
come un deserto stanco
alla fine del giorno più lungo dell’anno

alla fine ogni cosa ci ha spinto
al margine delle parole,
che ci siamo scambiati in mezzo ai dibattiti,
fra i nostri piani segreti,
le bugie lungo tutta la storia
di guerre e pace per svelare il tempo

NILAVRONILL SHOOVRO, India
Traduzione di Luca Benassi

***

最後にはすべてのものが余分に思えた
気まぐれも、心配事も
法律の四隅の間で渦巻く
毎日の言葉

最後にはすべてのものが予測できるように思えた
念入りに準備された芝居のように
長い一日の後の疲れた砂漠のように
私たちは言葉を失い、沈黙する

最後には
すべては私たちを言葉のふちに押しやる
討論、秘密の計画、
戦争と平和の歴史にある嘘が
時を開く

ニラブロニル・シューブロ(インド)
Translated into Japanese by Manabu Kitawaki

***

Mwishowe kila kitu kilionekana kuwa cha ziada,
matakwa yetu, wasiwasi wetu, maneno yetu ya kila siku kuzunguka kati ya pembe nne za mambo yoyote ya kisheria.

Mwishowe kila kitu kilikuwa kinatabirika kama kutokeza kwa mchezo wa kuigiza uliozoeleka vizuri, kwamba maneno yetu yakawa kimya kama jangwa lenye uchovu baada ya siku ndefu zaidi ya mwaka.

Mwishowe kila kitu kilitusukuma kwenye ukingo wa maneno,
tuliyobadilishana kati ya mijadala yetu,
mipango yetu ya siri,
na uongo wetu pamoja na historia ya vita na amani inayojitokeza wakati.

NILAVRONILL SHOOVRO, India
Mtafsiri Bob Mwangi Kihara
Translated into Kiswahili by Bob Mwangi Kihara

***

Li dawyê aşkerbû
ku hemî zêdebû;
mêdên me, xemên me,
peyvên me yên rojanî
di nav çar quncên bendên
qanonanî de belavbûne.

Li dawyê hemî
weha çawa hatibû dîtin
dinimîne mîna dramayeke rind hojandî
ku peyvên me lal bûn
wek şeketiya biyabanê
piştî roja tevî dirêj di salê de

Li dawyê gitiştî
em bi keviya peyvan de têvedan
ewên me di nav gengeşên xwe de bikardanîn;
planên me yên vepenî,
derewên me bi dirêjahiya mêjûyê
ji ceng û aştiyê, ew demê dinimîne.

NILAVRONILL SHOOVRO, Hidistan
Translation into Kurdish by Hussein Habasch

***

На крајот сѐ се чинeше
излишно,
нашите каприци, нашите грижи,
нашите секојдневни зборови
кои се вртат во вителот
меѓу четирите агли на која било законска работа

на крајот сѐ беше
толку предвидливо како расплетот
на секоја добро извежбана драма
затоа нашите зборови замолкнаа
како изморена пустина
по најдолгиот ден од годината

на крајот сѐ не истурка
до работ на зборовите,
кои си ги разменувавме во дебатите,
нашите тајни планови,
нашите лаги низ историјата
на војната и мирот го расплетуваат времето

NILAVRONILL SHOOVRO, India
НИЛАВРОНИЛ ШУВРО, Индија
Превод од англиски на македонски: Даниела Андоновска-Трајковска
Translated from English into Macedonian: Daniela Andonovska-Trajkovska

***

Di akhirnya semua kelihatan
melebihi
kehendak kita, kebimbangan kita,
kata-kata kita
setiap empat sudut sebarang ehwal kebiasaan

di akhirnya semua dapat diagak
bak drama terbuka dan cukup terlatih
membuat kata-kata kita menjadi sunyi
seperti padang pasir yang keletihan
selepas hari terpanjang tahun itu

di akhirnya semua menolak kita
ke hujung kata-kata,
yang kita bertukaran di antara debat-debat kita,
rancangan-rancangan rahsia kita,
pembohongan kita
di sepanjang sejarah perang dan damai
membuka lipatan masa.

NILAVRONILL SHOOVRO
Malayan translation by Dr. Irwan Abu Bakar

***

Na koniec wszystko wydało się
zbyteczne
nasze zachcianki, nasze zmartwienia,
nasze codzienne słowa
wirujące pomiędzy
czterema kątami wszelkich przepisowych spraw

na koniec wszystko było
tak przewidywalne jak rozwój akcji
w każdym dobrze przećwiczonym dramacie
że nasze słowa milkły
jak umęczona pustynia
po najdłuższym dniu roku

na koniec wszystko zepchnęło nas
na krawędź słów,
które wymienialiśmy pośród dyskusji,
naszych tajemnych planów,
naszych kłamstw, gdy historia
wojny i pokoju rozwijała swój czas

NILAVRONILL SHOOVRO, Indie
Translated to Polish: Mirosław Grudzień – Anna Maria Stępień

***

No final tudo parecia
ser supérfluo,
os nossos caprichos, as nossas preocupações,
as nossas palavras de todos os dias
que giravam pelos
quatro cantos de qualquer assunto regulamentar

no final tudo era
de tal forma predizível como o desenrolar
de qualquer drama bem ensaiado
que as nossas palavras se calaram
como o deserto cansado
depois do dia mais longo do ano

no final tudo nos empurrou
para o limite das palavras
que trocámos por entre as nossas disputas,
os nossos planos secretos,
as nossas mentiras ao longo da história
de guerra e paz que ia desdobrando o tempo

NILAVRONILL SHOOVRO, Índia
Tradução portuguesa: Maria do Sameiro Barroso

***

În final, ne pare totul
fără importanță,
ale noastre toane, griji
și cuvinte uzuale,
bâzâit în patru colțuri
prins între norme legale

În final, toate au fost
previzibile ca urzeala
unei drame exersate
amuțind vorbele noastre
în pustiul obosit, după ziua
cea mai lungă a acestui an

În final, se îngrămădesc toate acestea
către malul replicilor noastre
cele ades vehiculate prin dezbateri,
planuri în secret țesute
și minciuni căzute în lungul devenirii noastre
sub război și pace, revelate sub lumina timpului.

NILAVRONILL SHOOVRO, India
Traducere: Gabriela Căluțiu Sonnenberg
Translated into Romanian by Gabriela Căluțiu Sonnenberg

***

В конце концов
все оказалось неважным,
наши капризы, наши заботы,
наши ежедневные слова,
кружащие между
четырьмя углами любых дел.
В конце концов
все оказалось таким предсказуемым,
как развязка хорошо отрепетированной пьесы,
а наши слова утихли,
как измученная пустыня
после самого длинного дня в году.
В конце концов
все подтолкнуло нас к краю слов,
которыми мы обменивались в спорах,
в наших тайных планах,
в наших обманах сквозь историю
войны и мира, разворачивающихся во времени.
НИЛАВРОНИЛЛ ШУВРО, Индия
Перевод Гермайна Дрогенбродта
Перевод на русский язык Дарьи Мишуевой
Translated into Russian by Daria Mishueva

***

Na kraju sve se čini
suvišnim,
naši hirovi, brige,
svakodnevne reči
koje se vrzmaju oko državnih poslova…

Na kraju sve je
predvidljivo kao odvijanje
dobro uvežbane drame
i naš glas zanemi
kao umorna pustinja
posle najdužeg dana godine…

Na kraju sve nas
gurne u „nemam reči“
posle razmene mišljenja,
naših tajnih planova,
naše laži kroz istoriju
o ratu i miru koji upravljaju vremenom

NILAVRONILL SHOOVRO, Indija
Sa engleskog prevela S. Piksiades
Translated into Serbian by S. Piksiades

***

A s’acabada totu paressiat
esser in pius,
sos cuaddos nostos, sos pessamentos nostos,
chi s’arremolinant intra de bator arrencones
de calesisiat asunto istatutàriu

A s’acabada totu fiat
gasi simpli che a su desarròlliu
de calesisiat drama insajadu bene
chi sas peràgulas nostas se amudeint
che a isse/ unu desertu cansadu
a pustis de sa die pius manna de s’annu

A s’acabada totu nois ispingheit
fintzas a s’oru de sas peràgulas
che amus intercambiadu in sas debatas nostas,
sos planos sarchetos nostos,
sas fàulas nostasatesu de s’istòria
de sa gherra e sa paghe desarrolliande su tempus.

NILAVRONILL SHOOVRO
Translation Gianni Mascia

***

A la fini tuttu pari
Superfluu,
I nostri capricci, li nostri prioccupazioni,
Li palori di ogni jornu
Ca furrianu ntra li quattru cantuneri
di li nostri affari ordinarii

A la fini tuttu era
Prevedibbili comu lu sviluppu
di qualisiasi cumeddia
Mparata a mimoria
Ca li nostri palori diventaru muti
Comu lu disertu stancu
Doppu la la jurnata chiù longa di l’annu

A la fini tuttu nni mmutta
Versu l’orru di li palori
Ca scanciammu ntra li dibattiti,
I notri piani segreti,
I nostri minzogni a latu di la storia
Di guerra e paci ca sghiommara lu tempu

Traduzioni in sicilianu di Gaetano Cipolla

***

Að lokum virtist öllu ofaukið,
dyntum okkar, áhyggjunum,
hvunndagorðunum
sem þyrlast inn á milli
fjögurra horna dómsmálanna
að lokum var allt

svo fyrirsjáanlegt eins og flétta
í vel æfðu leikriti
að orð okkar urðu þögul
eins og örþerytt eyðimörk
eftir lengsta dag ársins

að lokum ýtti allt
okkur að ystu mörkum orðanna,
sem við skiptumst á milli deilna,
leynilegra áforma,
lyganna í rás sögunnar
um stríð og frið sem leiðir tímann fram

NILAVRONILL SHOOVRO, Indlandi
Translation: Per Josefsson

***

இறுதியில்
இறுதியில் எல்லாமே
அதிகமெனத் தோன்றுகிறது.
நமது திடீர் ஆர்வம்,, நமது கவலைகள்,
நமது ஒவ்வொருநாள் பேச்சுக்கள்
சட்டத்தின் நான்கு மூலைகளுக்குள்

சுற்றிச் சுழல்வது
இறுதியில் ஒவ்வொன்றுமே
நன்கு ஒத்திகை செய்யப்பட்ட
நாடகம் போல இறுதியில்
எதிர்பார்க்கப்பட்டது போன்று!
நமது சொற்கள் அமைதியடைந்தன
களைத்த பாலைவனமாக.
ஆண்டின் நீளமான நாள்
வார்த்தைகளின் விளிம்பிற்கு தள்ளப்பட்டது.
நமது வாதங்களுக்கு இடையே,
நமது இரகசிய திட்டஙளுக்கு இடையே
போர்- அமைதி சரித்திரங்களின் பொய்கள்
காலத்தைக் கட்டவிழ்த்து விட்டது!
ஆக்கம்

NILAVRONILL SHOOVRO, India
Translated into Tamil by DR. N V Subbaraman

***

Recueil: ITHACA 718
Editions: POINT
Site: http://www.point-editions.com/en/

FRIENDS ITHACA
Holland: https://boekenplan.nl
Poland: http://www.poetrybridges.com.pl
France: https://arbrealettres.wordpress.com
Poland: http://www.poetrybridges.com.pl
Romania: http://www.logossiagape.ro; http://la-gamba.net/ro; http://climate.literare.ro; http://www.curteadelaarges.ro.; https://cetatealuibucur.wordpress.com
Spain: https://www.point-editions.com; https://www.luzcultural.com
India: https://nvsr.wordpress.com; https://ourpoetryarchive.blogspot.com>
USA-Romania: http://www.iwj-magazine.com/journal02

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

ODE A L’ODALISQUE (Ernest Delève)

Posted by arbrealettres sur 14 juillet 2021 

Adrien Henri Tanoux (3) [1280x768]

ODE A L’ODALISQUE

L’intimité est graduée à traits de feu par la persienne
Ta nudité flotte vers moi sur l’or de ce radeau
C’est chez nous que le soleil a tendu son réseau
On attendait ces cables d’or pour que l’ancienne
Mine mît à jour mille et une nuits à l’heure
Nous admirons le tracé de ce plan de bonheur

Doigts d’ombre faites chanter ces cordes de lumière
Des versets de soleil enluminent la chambre
Et tout ce que n’a su exprimer le poème
Devient sur toi beauté plus claire

La persienne a filtré le paysage immense
Et même la poussière est devenue or pur
Nous sommes décidés à garder ce trésor

Pour toute notre vie
Nous avons fait provision d’or
Pour éblouir très vite
Les mirages d’horreur
Se dressant à l’improviste
Devant l’homme distrait

On a beau dire quel beau corps d’ambre
Les lèvres sont là et les bouts des seins
Pour tout rendre tendre

Et les yeux pleins de colorants d’humeur créatrice
Où sont en suspens comme paillettes
Des pigments qui savent raviver
La tache blême attaquant le monde
Des yeux pour tenir la beauté
Résolument devant soi sans faiblesse

Vase de la canéphore blessée à mort
Ou verre de cristal dans la main du mourant
Nous n’avons jamais eu qu’un bonheur sans défense

La triste nature morte
La vie du solitaire
Qui tient dans un seul verre
Et tout l’amer à boire
Se brise en mille éclats
Et danse autour de nous
Yeux follets feux bijoux

Les multiples pans de pénombre
Sont assemblés par ces soudures d’or
Par ces épingles d’or est retenue
Cette atmosphère de soie sombre

De l’obscur au clair ton éclat est au point
Des feux noirs des feux d’or dans tes yeux c’est la fête
Du jour qui danse avec la nuit
Les rayons de soleil sortant des mains des ombres
Les barreaux d’or du jour sciés distraitement
Dans tes trésors vont s’embellir
Quand la conscience s’accroît
S’accroît d’autant l’inconscient
C’est la sagesse de ta beauté
C’est la beauté de ta sagesse
C’est la promesse de tes yeux
La révélation de ton corps
C’est ton silence et tes aveux
C’est le bonheur toujours double
C’est l’amour toujours amoureux
De ce qu’il sait et qu’il ignore
De ce qu’il a et qu’il implore
Plus de lumière et d’ombre encore
C’est la sagesse avide de l’amour

(Ernest Delève)

Illustration: Adrien Henri Tanoux

 

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

LA LUMIÈRE ET LA NUIT (António Ramos Rosa)

Posted by arbrealettres sur 9 juillet 2021Illustration: Piet Mondrian Mondrian
    
LA LUMIÈRE ET LA NUIT

Ici la lumière élabore ses plans
dans la tache du silence et la nuit
se met à parler aux portes. Voici le temps du corps,
le bois de l’ombre. De l’obscurité
montent des cordes transparentes, des violons
d’herbes, un tournoiement d’ailes
à contre-jour. Quelqu’un expulse
son image du miroir et l’oblige à se faire nuage.
L’ignoré est devenu la rose du midi.

(António Ramos Rosa)

 

Recueil: Le cycle du cheval
Traduction: du portugais par Michel Chandeigne
Editions: Gallimard

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

LA LUMIÈRE ÉBLOUIT L’INVISIBLE (Jacques Lacarrière)

Posted by arbrealettres sur 19 mars 2021Illustration: Giorgio de Chirico
    
LA LUMIÈRE ÉBLOUIT L’INVISIBLE
(Le Philosophe et le Poète)

Un des états extrêmes qu’atteint l’homme
dans les peintures métaphysiques :
un mannequin d’osier
traversé de songes et d’énigmes.

Le ciel est sans oiseaux et les façades ont des fenêtres aveugles.
Dans la pénombre de la pièce, au premier plan,
deux Figures méditantes, de plâtre et de treillis,
contemplent un tableau posé sur un chevalet

Dehors la lumière éblouit l’invisible.

Sur un fond outremer presque vide,
le tableau dessine le trajet d’astres capricieux
ou bien la chute des Esprits élémentaires de la matière.
On peut y voir, si l’on préfère,
les théorèmes de la Nuit.

Dehors la lumière éblouit l’invisible.

Que se disent les deux Figures ?
—jusqu’où s’étend le bleu du doute ?
demande le Philosophe.
—jusqu’au parloir de l’orage,
répond le Poète.

Dehors la lumière éblouit l’invisible.

(Jacques Lacarrière)

 

Recueil: A l’orée du pays fertile
Traduction:
Editions: Seghers

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Plans de construction (Henrik Ibsen)

Posted by arbrealettres sur 11 décembre 2020
Illustration: ArbreaPhotos
    
Plans de construction

Je me rappelle aussi net que si c’était ce jour
le soir où je vis mon premier poème imprimé dans le journal.

J’étais dans ma mansarde, à lancer des bouffées de
fumée et je rêvais, béatement satisfait.

Je bâtirai un château en Espagne. Il resplendira sur le Nord.

Il y aura deux ailes, une petite et une grande.
La grande hébergera un poète immortel, la
petite hébergera une jeune fille.

Je trouvais ce plan superbement harmonieux ;
puis le désordre s’y mit.
Quand le maître est devenu raisonnable, le château a paru absurde:
la grande aile était trop petite, la petite en ruine est tombée.

(Henrik Ibsen)

 

Recueil: Poèmes
Traduction: Régis Boyer
Editions: Les Belles Lettres

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

Renaissance (Sri Aurobindo)

Posted by arbrealettres sur 20 mars 2020Illustration: Nicholas Roerich

    

Renaissance

La félicité divine n’atteint pas si tôt sa plénitude en nous,
tout ne finit pas pour nous en une vie ;
il n’est pas de terme à notre esprit
ni à la joie qu’il recherche.

Nos âmes et le ciel sont d’égale stature
et de naissance immémoriale ;
impérissable semence, moule infini de la Nature,
ils ne furent point façonnés sur terre,

ni à la terre ne lèguent-ils leurs cendres,
mais en eux-mêmes ils perdurent.
Un avenir sans fin affleure sous tes paupières,
enfant d’un passé sans fin.

De vieux souvenirs nous reviennent, de vieux rêves nous submergent,
êtres disparus que nous avons connus,
fictions et portraits ; cadres insaisissables –
ils se détachent, austères et solitaires.

Tous nos espoirs, tous nos rêves, trésors du souvenir,
sont prévisions mal déchiffrées,
mais de quelle vie, de quel lieu? Seul peut le dire
qui mesura les cieux illimités.

Le Temps est une convention tenace ; avenir et présent
vivaient dans le passé ;
ils sont une même image que nos volontés complaisantes
en trois plans ont projetée.

Le passé oublié est en nous immortel,
nos naissances et la fin proche
déjà accomplies. Vers une cime, à bout de souffle,
parfois nos âmes s’élèvent,

d’où notre pensée revient fortifiée ; car en surgit
l’immense océan du Temps
dont la houle infinie s’étend devant nos yeux,
et ses sublimes symphonies ;

et parfois, levant ce voile du mental
l’esprit regarde et voit
les âges disparus dont héritent nos vies
et les siècles à venir :

il voit des royaumes labourés par les vagues refouler l’océan –
là où surgi des troubles profondeurs
se dresse maintenant Himâlaya, il voit la marche formidable
des flots mesurer la moitié du monde ;

ou bien derrière nous, la trame se dénoue
et sur ses fils nous contemplons –
courses anciennes des étoiles, lieux jadis parcourus
dans un temps dont le souvenir s’est effacé.

(Sri Aurobindo)

 

Recueil: Poésie
Traduction: Français Cristof Alward-Pitoëff
Editions: Sri Aurobindo Ashram Trust

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

DEUX MOTS DE MÉCANIQUE RATIONNELLE (Jean Tardieu)

Posted by arbrealettres sur 17 février 2020Illustration: Gérard Villemin
    
(Recueil Le professeur Froeppel)
DEUX MOTS DE MÉCANIQUE RATIONNELLE
Une bille remonte un plan incliné. Faites une enquête.

(Jean Tardieu)

 

Recueil: Jean Tardieu Un poète
Traduction:
Editions: Gallimard Jeunesse

Posted in poésie | Tagué: , , , , , , , , | 2 Comments »

Devant ton corps (Adonis)

Posted by arbrealettres sur 28 octobre 2019
Illustration: Edmond Grandjean
    
Devant ton corps
mon corps ne sait dresser des plans
Il ne sait que capituler

(Adonis)

 

Recueil: Toucher la lumière
Traduction: Anne Wade Minkowski
Editions: Imprimerie Nationale

Posted in poésie | Tagué: , , , , , | Leave a Comment »

 
%d blogueurs aiment cette page :